Sebeobsluha

Pomůcky denní potřeby slouží k usnadnění běžných denních činností, ať už se jedná o oblékání, přípravu jídel či osobní hygienu.